AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 22nd to 23rd June 2019

 

  • Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu: Nhar il-Ġimgħa ikun hawn adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali fis-6.30pm u wara quddiesa.
  • Solemnity of the Sacred Heart of Jesus: On Friday there will be an adoration at 6.30pm followed by Mass.

 

  • Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl: Nhar is-Sibt, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal ta’ nhar ta’ Sibt. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’.
  • Solemnity of St Peter and St Paul: This Saturday is the Solemnity of the martyrdom of St Peter and St Paul. It is also a public holiday.  Mass times will be the same as on Saturday.

 

  • Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju.
  • Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may apply at the Parish Office during office hours.

 

  • Ġabra Parroċċa: Grazzi ħafna lil dawk kollha li l-weekend li għadda taw kontribut fil-ġabra speċjali li saret b’risq ix-xogħol li qed isir bħalissa fil-madwar tal-Knisja. Is-somma li nġabret kienet ta’ €2,100.  Grazzi ħafna.
  • Collection in aid of works: A big thank you goes to those who contributed to the special collection last weekend in aid of the works going on around the Parish area.  The collection amounted to €2,100.  Thank you so much.

About the author

Ikkummenta