AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Ġunju 2019

 

Preparazzjoni għall-Ewwel Tqarbina:

Nhar it-Tlieta fil-5.15pm se jsir l-Ewwel Rehearsal għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali u fl-istess ħin ikun hemm laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II.

Nhar is-Sibt se jsir Irtir ta’ riflessjoni għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina mid-9.30am sal-11.00am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II.

Preparation for First Holy Communion:

There will be the first preparatory meeting on Tuesday at 5.15pm in the Parish Church for the children doing their First Holy Communion this month, in Pope John Paul II Hall. There will be a meeting for the parents at the same time.

On Saturday at 9.30am there is going to be a retreat for the children doing their First Holy Communion in Pope John Paul II Hall.

Quddiesa għat-tfal: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun animata mit-tfal. Waqt din il-quddiesa jsir talb speċjali għat-tfal kollha li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fl-aħħar ta’ Ġunju.

Children’s Mass: On Sunday, the 9.30am Mass at the Parish Church will be animated by the children. Special prayers will be said for the children doing their First Holy Communion.

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa bejn it-3.00pm u l-00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja ta’ Lapsi.

Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.

Festa ta’ Sant’Antnin: Nhar il-Ħamis fil-Knisja ta’ Lapsi, ser tiġi organizzata l-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Fis-6.30pm ssir quddiesa li matulha jsir it-tberik u t-tqassim tal-ħobż, animata mis-St. Julian’s Choral Group.

St Anthony of Padova: On the occasion of the feast of St Anthony of Padova on Thursday, there is going to be a special mass at Lapsi Church at 6.30pm during which the bread of St Anthony will be blessed and distributed. Mass will be animated by St Julian’s Choral Group.

Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali

Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 7.00pm in the Parish Church.

Cake sale: Il-weekend li ġej nixtiequ navżaw li jkun hawn cake sale b’risq il-Parroċċa. Dawk kollha li jixtiequ joffru xi haġa tal-ħelu jista’ joffrihom sa l-aħħar tal-ġimgħa.

Cake Sale: A cake sale is being held this weekend as a fund raising activity in aid of the Parish.  Anyone may donate something sweet too until the end of this week.

About the author

Ikkummenta