AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 24th to 25th August 2019

 

 • Festa ta’ San Ġiljan, il-Ħadd 25 t’Awwissu :
 • Fis-6.00pm ikun hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.
 • Fis-7.00pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġiljan.
 • Fil-11.00pm dħul tal-vara fil-knisja.
 • Sunday 25th, Feast of St Julian:
 • There will be Mass at 6.00pm in the Parish Church.
 • The procession with the statue of St Julian leaves the Parish Church at 7.00pm.
 • The statue returns to the Church by 11pm.

 

 • L-Uffiċċju Parrokkjali: L-Uffiċċju Parrokkjali se jkun magħluq minn nhar it-Tnejn 26 t’Awwissu sa nhar il-Ħamis 29 t’Awwissu.
 • Parish Office: The Parish office will be closed between Monday 26th and Thursday 29th August.

 

 • Ringrazzjament: Il-Kummissjoni Djakonija tixtieq tirringrazzja lil dawk kollha li taw xi affarijiet tal-ikel jew flus biex b’hekk setgħu jgħinu lil diversi familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna fi żmien il-Festa.
 • Thank you: The Diaconia Commission would like to thank all those who contributed food stuffs this month, a valuable contribution to those families in need, especially during the Feast.

About the author

Ikkummenta