PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 30th August to 1st September 2019

 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm espożizzjoni ta’ Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.
 • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. The Blessed Sacrament will be exposed at the chapel of the Immaculate Conception from 9pm onwards.
 • Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 22 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkjaw.
 • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 22nd September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office.
 • Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju.
 • Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may apply at the Parish Office during office hours.
 • Ringrazzjament: Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw sehemhom b’xi mod jew ieħor fl-attivitajiet li saru fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġiljan.
 • Appreciation: I would like to thank all those who gave their time and effort in the activities on the occasion of the Feast of St Julian.
 • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Ufficcju Parrokkjali matul din il-ġimgħa.
 • Flimkien: The helpers who usually distribute the monthly magazine Flimkien may collect their packet from the parish office during this week.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Awwissu għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Oscar Zammit, David Alan Clifford, Mary Mamo, Paolo Muscat Terribile u Mary Rose Barry. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Oscar Zammit, David Alan Clifford, Mary Mamo, Paolo Muscat Terribile and Mary Rose Barry who entered eternal life during the month of August. Eternal rest give unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta