AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 28th to 29th September 2019

 

 • Ftuħ tas-Sena Kateketika: Nhar it-Tlieta u nhar il-Ħamis (skont il-klassijiet tal-katekiżmu) se jsiru l-ewwel laqgħat għat-tfal u l-ġenituri fil-5.15pm fis-Sala taċ-Ċentru.
 • Opening of Catechism Year: A meeting will be held on Tuesday and Thursday (according to the respective classes) starting at 5.15pm, where both parents and children are required to attend at the hall in the new Centre.
 • Festa tal-Madonna tar-Rużarju: Il-Ġimgħa fis-6.30pm, toħroġ il-Purċissjoni tal-Madonna tar-Rużarju. Toħroġ għal Main Street, Triq San’t Elija, Triq Sant’Anglu, Triq il-Karmnu, Main Street u lura l-Knisja Parrokkjali. Wara ssir il-quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali.
 • Feast of Our Lady of the Rosary: A Procession with the statue of Our Lady of the Rosary will held on Friday, starting at 6.30pm.  This will start from the Parish Church, go towards Main Street, St Elias Street, St Angelo Street, Carmel Street, Main Street and back to the Parish Church followed by the evening Mass.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm espożizzjoni ta’ Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.
 • First Friday: The Blessed Sacrament will be exposed at the chapel of the Immaculate Conception from 9pm onwards.
 • Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew mit-Tnejn 7 ta’ Ottubru bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Għal iktar informazzjoni tistgħu ċċemplu l-Uffiċju Parrokkjali.
 • Mother and Baby Club:  The Mother and Baby Club meetings will be resumed on Monday 7th October from 9.30am to 11.30am and will meet at Pope John Paul II Hall as usual.  One can call the Parish Office for further information.
 • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa.  Matul dan ix-xahar tirċievu wkoll l-envelope fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missjoni.
 • Flimkien magazine:  Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week.  This month an envelope for a special donation for Mission Day will also be distributed.
 • Avviż mill-Kunsill Lokali: Il-Ħadd ser tigi organizzata The Malta International Folk Festival fis-7.30pm fi Pjazza Qalb ta’ Gesu’.
 • Local council notice:  On Sunday at 7.30pm, The Malta International Folk Festival is being held at the Sacred Heart of Jesus Square.

About the author

Ikkummenta