AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 26th to 27th October 2019

  • Solennità tal-Qaddisin kollha u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.
  • All Saints’ Day and First Friday: There will be Mass at 6.30pm followed by an adoration at the Parish Church. The Blessed Sacrament will be exposed at the chapel of the Immaculate Conception from 9pm onwards.
  • L-Għid tal-Imwiet: Il-ħin tal-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Sibt.
  • All Souls’ Solemnity: Mass times will be the same as on Saturday.
  • Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala tal-Konferenzi fiċ-Ċentru mid-9.30am ‘l quddiem.
  • Coffee morning: A coffee morning in aid of the Parish is to be held at the Hall next to the Parish Church on Tuesday from 9.30am onwards.
  • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.
  • Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week.
  • Ħin tax-Xitwa: Dan il-weekend indawru l-arloġġ siegħa lura u għalhekk il-quddiesa ta’ filgħaxija, kemm tal-Ħadd, kif ukoll ta’ matul il-ġimgħa tkun fis-6.30pm. Il-quddies tas-Sibt filgħaxija jibqa’ l-istess.
  • Winter Hours: This weekend we shall by turning back the clock by one hour, so as from today all evening masses will be at 6.30pm, except for Saturdays which remain unchanged.

About the author

Ikkummenta