AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Ottubru 2019

 1. Confirmation:
  1. Rehearsal for all children and godparents on Tuesday at 7.30pm.
  2. Confession on Thursday in the Parish Church from 5.30pm to 7.30pm for all children as well as their parents and godparents as a preparation for the Confirmation.
  3. Confirmation celebaration in the Parish Church on Saturday at 5.30pm. There won’t be a mass at 7.45pm afterwards.
  4. There will be a mass at 5.30pm at the Immaculate Conception Chapel and at 6.30pm at Lapsi Church.
 1. Griżma tal-Isqof:
 • Nhar it-Tlieta fis-7.30pm se jkun hawn rehearsal għat-tfal u l-parrini fil-Knisja Parrokkjali.
 • Bħala preparazzjoni għall-Griżma, nhar il-Ħamis ser ikun hawn servizz tal-qrar fil-Knisja Parrokkjali mill-5.30pm sas-7.30pm għat-tfal tal-Griżma flimkien mal-ġenituri u l-parrini.
 • Nhar is-Sibt fil-5.30pm issir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof fil-Knisja Parrokkjali. Ma jkunx hemm quddiesa fit-7.45pm.
 • Ikun hemm quddies fil-5.30pm fil-Knisja tal-Kunċizzjoni u fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi.
 1. Ħin tax-Xitwa: Il-weekend li ġej indawru l-arloġġ siegħa lura u għalhekk mill-Ħadd li ġej 27 ta’ Ottubru, il-quddiesa ta’ filgħaxija, kemm tal-Ħadd, kif ukoll ta’ matul il-ġimgħa tkun fis-6.30pm. Il-quddies tas-Sibt filgħaxija jibqa’ l-istess.
 1. Winter Hours: Next weekend we shall by turning back the clock by one hour, so as from 27th October all evening masses will be at 6.30pm, except for Saturdays which remain unchanged.

About the author

Ikkummenta