AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 t’Ottubru 2019

 

Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew minn nhar it-Tnejn bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Għal iktar informazzjoni tistgħu ċċemplu l-Uffiċju Parrokkjali.

 

Mother and Baby Club: The Mother and Baby Club meetings will be resumed as from Monday from 9.30am to 11.30am and will meet at Pope John Paul II Hall as usual.  One can call the Parish Office for further information.

 

Festa ta’ S. Fawstina Kowalska: Nhar it-Tnejn, fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali ikun hawn Adorazzjoni organizzata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina u fis-7.00pm quddiesa f’ġieħ S. Fawstina Kowalska.

 

Feast of St Faustina Kowalska: On Monday, an Adoration organised by the Apostleship of Divine Mercy will be held on the occasion of the Feast of St Faustina at the Parish Church at 6.00pm followed by Mass at 7.00pm.

 

Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.

 

Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.

  

Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa 18 t’Ottubru se ssir Ħarġa. Min jixtieq izjed informazzjoni jista’ jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.

 

Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission informs you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 18th October .  Anyone needing further information may do so by calling the Parish Office.

  

Xogħol fuq il-pont: Nixtiequ navżaw li Infrastructure Malta nhar it-Tnejn/għada se tibda x-xogħol ta’ manutenzjoni estensiv fuq il-pont ta’ quddiem il-Knisja Parrokkjali. Ghaldaqstant access għall-pont se jkun magħluq sakemm jitlestew ix-xogħolijiet.

 

Infrastructural work on the bridge: We would like to advise that on Monday/tomorrow, Infrastructure Malta will be commencing extensive maintenance on the bridge in front of the Parish Church. Access to the bridge will be closed during the works.

  

Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Settembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Louis Vincenti, Carmelo Borg, Ronald John Pace, Enrica Rose Mifsud Bonnici, Anna Fabiola Pace u Leone Sciberras. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…

 

Prayers for our faithful departed: We pray for Louis Vincenti, Carmelo Borg, Ronald John Pace, Enrica Rose Mifsud Bonnici, Anna Fabiola Pace and Leone Sciberras who entered eternal life during the month of September. Eternal rest grant unto them O Lord …

 

About the author

Ikkummenta