AVVIŻI – Parish Notices ST JULIANS PARISH 24th to 25th November 2018

 

Festa Kristu Re: Il-Hadd fil‑5.00pm, l‑Arċisqof jibda korteo minn fejn il‑monument ta’ Kristu Re, il‑Furjana, li jimxi lejn il‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fejn issir it‑talba tal‑għasar u messaġġ minn Mons Arċisqof.

Feast of Christ the King: Tomorrow/this evening Archbishop Charles J. Scicluna will lead Vespers and give his message on the feast of Christ the King. The procession leaves from Christ the King monument in Floriana at 5.00pm towards St John’s Cathedral.

Organ Recital: Nhar l-Erbgħa fis-7.15m fil-Knisja Parrokkjali se jsir Organ Recital li jifforma parti mill-Festival Internazzjonali tal-Kor.  Kulħadd hu mistieden.

Organ Recital: An organ recital  forming part of the International Choir Festival will be held on Wednesday at 7.15pm in the Parish Church.  Everyone is invited.

Fund raising event: Is-Sibt li ġej se jsir Fund Raising Event b’risq il-proġett taċ-Ċentru ġewwa s-Sala tal-Konferenzi.  Nistiednukom tiġu u tgħidu lill-familjari tagħkom.  Biljetti jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali jew billi ċċemplu 21380270.  Mhux se jkun hemm biljetti fil-bieb.

Fund raising event: A fund raising event will be held at the conference hall on Saturday 30th November in aid of the St Julians Centre. You and your families are invited. Tickets are available from the Parish Office or by calling 21380270.  No tickets will be available at the door.

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: Fid-9.30am ħa jkollna quddiesa għall-familji li fiha jkun hemm tberik ta’ girlandi.

1st Sunday of Advent: On Sunday at 9.30am there will be a special Mass for families, followed by the blessing of the Advent wreaths.

Ringrazzjament: Patri Garvin, il-missjunarju Karmelitan tal-Bolivia jixtieq jirringrazzjakom tad-donazzjonijiet tagħkom fil-weekend li għadda fejn inġabret is-somma sabiħa ta’ €3,000.

Appreciation: Father Garvin, the Carmelite missionary in Bolivia, thanks you for the donations received last weekend where a lovely sum of €3,000 was donated.

Applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja Fil-ġimghat li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja f’Settembru 2020. Iktar dettalji mill-iskejjel tal-knisja jew fuq il-website knisja.mt.

Applications for Entry at Church Schools:  In the next few weeks applications will be recevied for entry of children at Church Schools in September 2020.  Further information may be obtained from Church Schools and the Curia’s website

 

About the author

Ikkummenta