AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 30 ta’ Novembru u 1 ta’ Diċembru 2019

 

First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at the Immaculate Conception Chapel in front of the Blessed Sacrament at 9pm.

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.

Second Sunday of Advent and Feast of the Immaculate Conception: The Feast of the Immaculate Conception is on Sunday. Mass at the Immaculate Conception Chapel will be held at 8.30am.

It-tieni Ħadd tal-Avvent u Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni: Nhar il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Il-quddiesa fil-Kappella tal-Kunċizzjoni tkun fit-8.30am.

Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.

Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.

Sale of mince pies: Mince pies will be available for sale next weekend.

Mince Pies: Il-weekend li ġej se jkollna mince pies għall-bejgħ.

Diocesan Commission: The Diocesan Commission have prepared a Christmas Tree at the back of the Parish Church where one can collect a ‘Christmas Cracker’ in order to help the needy in our Parish. Contributions may be placed in the baskets placed in our churches.  Thank you for your donations.

Kummissjoni Djakonija: Fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali hemm is-siġra tal-Milied tal-Kummissjoni Djakonija;  min jixtieq jgħin lil min hu fil-bżonn, jista’ jieħu Christmas Cracker, jixtri dak li hemm miktub u jpoġġi l-affarijiet tal-ikel fil-qfief apposta (li jinsabu wkoll Lapsi u l-Kunċizzjoni). Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.

Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week.    The 2020 Parish calendar will be included as a gift from us.

Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Mal-ħarġa tax-xahar ta’ Diċembru se jitqassam b’rigal il-kalendarju tal-Parroċċa għas-sena 2020.

New service by the Local Council: The St Julian’s Local Council advises that there is going to be a new mini van service every Tuesday and Thursday.  The van leaves from Ta’ Giorni and goes to Spinola at 9.30am and returns at noon.  The van service will start on the 2nd December.  Further details are available from the Local Council.

Servizz ġdid mill-Kunsill Lokali: Il-Kunsill Lokali San Giljan ser jintroduċi servizz gdid ta’ transport ta’ mini van għall-anzjani kull nhar ta’ Tlieta u Ħamis. Dan jiltaq minn ta’ Giorni u jgħaddi minn diversi toroq sal-pjazza Imqaddsa (Spinola). It-tluq ikun fi 9.30 am u lura jkun f’nofsinhar. Dan is-servizz ser jibda’ min nhar it-Tlieta, 3 Dicembru. Għal aktar tagħrif, wieħed jista’ icempel lil kunsill jew jidħol fil-website sangiljan.lc@gov.mt

Prayers for our faithful departed: We pray for Rita Said, Frances Vella Zammit, Antonia Buhagiar, Pauline Bonnici and Georgina O’Conell who entered eternal life during November. Eternal rest grant unto them O Lord…

Talb għall-mejtin: Fix-xahar ta’ Novembru għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Rita Said, Frances Vella Zammit, Antonia Buhagiar, Pauline Bonnici u Georgina O’Conell. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…

About the author

Ikkummenta