NOTICES St. JULIAN’S PARISH 16 – 17 November 2019

 

Griżma 2020: Nhar it-Tlieta se ssir laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk it-tfal li se jagħmlu l-Griżma f’Ottubru li ġej fil-Knisja Parrokkjali fis-7.15pm.

Confirmation 2020: A meeting will be held on Tuesday at 7.15pm at the Parish Church for parents of those children doing their Confirmation next October.

Assemblea Djoċesana:  Monsinjur Arcisqof qed jistieden lil-lajci kollha mpenjati fil-Knisja għall-Assemblea Djocesana li ser issir nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa 21 u 22 ta’ Novembru fis-Sala taċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni, B’kara. Il-laqgħat jibdew fis-6.30pm.

The Diocesan Assembly: Archbishop Scicluna invites all lay persons working in Church to the Diocesan Assembly taking place on Thursday and Friday 21st and 22nd November in the main hall at CAK in B’Kara. The meetings start at 6.30pm.

Bookings għal intenzjonijiet fil-quddies fl-2020: Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw xi quddiesa għas-sena d-dieħla għandhom jkellmu lil Fr Paul.

Bookings for Mass intentions for 2020: All those who wish to offer a Mass during the coming year are to approach Fr Paul.

Fund raising event: Is-Sibt 30 ta’ Novembru se jsir Fund Raising Event b’risq il-proġett taċ-Ċentru ġewwa s-Sala tal-Konferenzi.  Nistiednukom tiġu u tgħidu lill-familjari tagħkom.  Biljetti jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali jew billi ċċemplu 21380270.  Mhux se jkun hemm biljetti fil-bieb.

Fund raising event: A fund raising event will be held at the conference hall on Saturday 30th November in aid of the St Julians Centre. You and your families are invited. Tickets are available from the Parish Office or by calling 21380270.  No tickets will be available at the door.

Applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja Fil-ġimghat li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja f’Settembru 2020 mingħand dawk li huma impjegati fi skola tal-Knisja, għandhom ħuthom fi skola tal-Knisja u dawk li qegħdin fi skola tal-Knisja li ma tkomplix. Applikanti oħra minn skejjel tal-Gvern u Indipendenti jkunu jistgħu japplikaw f’Jannar u Frar. Aktar informazzjoni tinkiseb mill-istess skejjel tal-Knisja u minn fuq il-website tal-Kurja.

Applications for Entry at Church Schools: In the next few weeks applications will be recevied for entry of children at Church Schools in September 2020 from employees at Church Schools, those who have siblings attending Chruch Schools and those who attend Church Schools which do not have senior school. Applicants from State and Independent schools may apply in January and February.  Further information may be obtained from Church Schools and the curia’s website.

Ġabra għall-Hospice: Il-ġabra li saret għall-Hospice kienet ta’ €2,060.  Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom.

Collection for Hospice: The Hospice collection amounted to €2,060.  Thank you for your generosity.

About the author

Ikkummenta