AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Diċembru 2019

 

 • Grupp Ħbiberija – Ikla għall-Milied: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi ser issir ikla għall-Milied nhar l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru għall-membri tal-Grupp Ħbiberija. Kull min jixtieq aktar dettalji jew min jixtieq jibbukkja, għandu jikkuntattja l-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Grupp Ħbiberija – Christmas Lunch: The Diocesan Commission advises that the Christmas lunch will take place on Wednesday 18th December and is open to all Group members. Anyone who wishes to book may do so by calling the parish office until the 16th December.
 • Nhar il-Ħadd 22 ta’ Diċembru:
  • Fid-9.30am ikun hawn quddiesa għall-familji u tberik tal-Bambini.
  • Bejn 10am u 12.00pm, Mons Arcisqof se jkun qiegħed jilqa’ l-awguri tal-Milied u s-sena l-ġdida.
  • Fis-7.30pm ikun hawn Kunċert tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali mal-Amadeus Chamber Choir.
 • Sunday 22nd December:
  • The 9.30am mass in the Parish Church will be especially for families and there will be the blessing of Baby Jesus.
  • From 10am until noon, Mons Archbishop will be receiving greetings for Christmas and the new year.
  • At 7.30pm there is going to be the Christmas Concert in the Parish Church, animated by the Amadeus Chamber Choir.
 • Kummissjoni Djakonija: Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-ġenerosita’ tagħkom bl-għotjiet li poġġejtu fil-qfief fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja, infakkrukom li dawn l-oġġetti tal-ikel se jibqgħu jintlagħu matul din il-ġimgħa biex imbagħad il-ġimgħa ta’ wara jitqassmu lill-familji fil-bżonn.
 • Diaconia Commission: While we thank you for your generosity for all the food items you placed in the baskets at the back of the church, may we remind you that we shall continue to accept food items during this week so that they will be distributed to needy families during the following week.
 • Bejgħ ta’ Ponsjetti u affarijiet tal-Milied: Dan il-weekend se jkun hawn ponsjetti għall-bejgħ. Il-Book Centre għandhom ukoll għall-bejgħ ornamenti, kotba għall-Milied u l-kartolini tal-Parroċċa.
 • Sale of poinsettias and Christmas items: Ponsettias will be available for sale this weekend near the Book Centre, who also sell ornamental items, Christmas related books and Parish cards.

About the author

Ikkummenta