AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Diċembru 2019

  1. Servizz ta’ Qrar Lejlet il-Milied: Filgħodu se jsir servizz ta’ qrar mid-9.30am sal-12.00pm.

 

  1. Quddies għal Lejlet il-Milied

Kappella tal-Kunċizzjoni: 5.30pm     Quddiesa

 

Knisja ta’ Lapsi:                 8.30pm      Quddiesa bl-Ingliż

 

Knisja Parrokkjali:             6.30pm      Quddiesa tal-Vġili

11.00pm   Għanjiet tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir

Priedka tat-tfal

Quddiesa ta’ nofsillejl

 

  1. Jum il-Milied: Ħinijiet tal-Quddies ikunu fit-8.00am, 9.30am, 11.00am u 12.15pm.

 

  1. Uffiċċju Parrokkjali: Minn nhar it-Tlieta, l-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq għal żmien il-festi u jerġa’ jiftaħ nhar it-Tnejn 6 ta’ Jannar.

 

  1. Festa tal-Familja Mqaddsa: Nhar il-Ħadd fil-Knisja Parrokkjali, ser issir quddiesa speċjali għall-familji fid-9.30am u tiġdid tal-wegħdiet taż-Żwieġ.

 

  1. Grazzi: Grazzi minn qalbna lil kull min ta ikel, hamper jew ikliet sħan dan il-Milied.

 

  1. Awguri: Il-Kappillan u l-kleru jawguraw l-isbaħ xewqat għall-Milied ħieni lil kulħadd.

About the author

Ikkummenta