AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

 

 • Mother and baby club: The Mother and Baby club will resume its meetings on Monday.
 • Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew mit-Tnejn 6 ta’ Jannar bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II.

 

 • Catechism: Catechism classes will start again this week as usual after the Christmas holidays.
 • Katekiżmu: Il-klassijiet tal-Katekiżmu jerġgħu jibdew bħas-soltu wara l-vaganzi tal-Milied.

 

 • Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.
 • Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.

 

 • Mass for newly married couples: A mass will be held on Saturday 11th January at 5.30pm at St John’s Co-Cathedral led by the Archbishop, with a special invitation for newly married couples.
 • Stedina għall-Miżżewġin Ġodda: Nhar is-Sibt, 11 ta’ Jannar, fil-5.30pm  se ssir Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Gwann, il-Belt, mmexxija mill-Arċisqof għal dawk il-koppji kollha li żżewġu matul 2019.

 

 • Laqgħa mill-Qrib: There will be a meeting on Sunday 26th September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office.
 • Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.

 

 • Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office as from Monday.  Our thanks goes to all the helpers and volunteers.
 • Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali minn nhar it-Tnejn. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.

 

 • Collection in aid of Dar tal-Providenza: We would like to thank you for the contributions you have made during New Year’s Day Masses in which the sum of Eur3,500 was collected. On behalf of Dar tal-Providenza we thank you for your generosity.
 • Ġabra Dar tal-Providenza: Niringrazzjawkom tal-ġabra li ghamilna fl-ewwel tas-sena li laħqet is-somma sabiħa ta’ Eur3,500. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.

 

 • Prayers for our faithful departed: We pray for Charles Smith Pierre Griscti, Christopher Mamo, Mario Briffa, Nazzareno Parnis and John Casa. who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord …
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għadda/ew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Charles Smith, Pierre Griscti, Christopher Mamo, Mario Briffa, Nazzareno Parnis u John Casa. Agħtih/om O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…

About the author

Ikkummenta