AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 25th to 26th January 2020

 

Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala taċ-Ċentru mid-9.30am ‘l quddiem.

Coffee Morning: On Tuesday a coffee morning will be held in aid of the Parish, in the conference hall from 9.30am onwards.

Family Visits: Din il-ġimgħa, nagħtu bidu għall-Family Visits.  Nhar il-Ħamis se inżuru l-familji li joqogħdu fi Triq Gorg P Badger, Triq Balbi u Triq Diodorus Siculus waqt li nhar il-Ġimgħa se nżuru parti minn Triq ta’ Ġiorni.  Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Il-programm jinsab fil-ħarġa tal-Flimkien ta’ Jannar.

Family Visits: The Family Visits are to start again this year. On Thursday we shall be starting from Triq Gorg P Badger, Triq Balbi and Triq Diodorus Siculus and on Friday we shall do part of Ta’ Giorni Road.  The helpers will contact you for an appointment.  More details available in the January Flimkien.

Kunċert: Il-Banda ta’ San Ġiljan se ttella’ kunċert nhar il-Ġimgħa fil-lukanda The Palace tas-Sliema fit-8.00pm.

Concert: St Julian’s Band Club is going to have a concert on Friday at The Palace hotel in Sliema at 8.00pm.

Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa.

Flimkien: The helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week.

About the author

Ikkummenta