AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 1st to 2nd February 2020

 

Family Visits: Inkomplu bil-Family Visits fejn nhar il-Ħamis se nkomplu l-parti l-oħra ta’ Triq Ta’ Giorni u nhar il-Ġimgħa se nżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Blocks H, I u J fil-Bini tal-Gvern f’Ta’ Giorni. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.  Il-programm jinsab fil-ħarġa tal-Flimkien ta’ Frar.

Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be continuing the family visits in Ta’ Giorni Road on Thursday while we will visit homes in Blocks H, I and J on Friday.  The helpers will contact you for an appointment.  The programme is available in this month’s Flimkien

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.

First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at the Immaculate Conception Chapel in front of the Blessed Sacrament at 9pm.

Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.

Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.

Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl: Bħal nhar it-Tnejn tmient ijiem, niċċelebraw is-Solennita’ tal-Festa ta’ San Pawl. Infakkrukom li hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Ma jkunx hawn il-quddiesa tal-12.15pm.

Solemnity of St Paul’s Shipwreck: We celebrate the feast of St Paul’s Shipwreck on Monday week. May we remind you that Mass is obligatory.  Mass times will be like on a Sunday, however there will be no 12.15pm Mass.

Applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja: Bdew jintlaqgħu l-applikazzjonijiet ta’ “applikanti oħra” minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Informazzjoni dettaljata tinkiseb fuq il-website tal-Kurja thechurchinmalta.org.

Applications for Church schools: Applications from “other applicants” are being received from government and independent schools.  Refer to the Curia website churchinmalta.org for further information.

Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Margaret Lapira, Victor Bruno u Nivia Mizzi. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…

Prayers for our faithful departed: We pray for Margaret Lapira, Victor Bruno and Nivia Mizzi who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta