AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 29th February to 1st March 2020

 

 • Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq Wied Għomor u Triq Patrick Brydone u l-Ġimgħa nżuru Triq Lapsi minn Triq San Mark sa Telgħet B’Kara. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.
 • Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes in Wied Għomor and Patrick Brydone Streets on Thursday, and part of Lapsi Street (between St Mark Street and B’Kara Hill) on Friday. The helpers will contact you for an appointment.
 • Seminar għal Jum il-Mara: Nhar il-Ħamis fid-9.30am, fis-Sala taċ-Ċentru, l-Għaqda Nisa Ġiljaniżi se jorganiżża seminar jismu Tibdil fil-Ħajja. Kulħadd mistieden u d-dħul huwa b’xejn.
 • Seminar on the occasion of Women’s Day: Għaqda Nisa Ġiljanizi are organising a seminar on Thursday at 9.30am in the Conference Centre entitled ‘Life Changes’ on the occasion of Women’s Day.  Everyone is invited and attendance is free of charge.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.
 • First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at the Immaculate Conception Chapel in front of the Blessed Sacrament at 9pm.
 • Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.
 • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
 • Sunday buffet lunch: Se tkun organiżżata ikla fund raising għall-familja kollha nhar il-Ħadd li ġej fis-1.00pm fis-sala taċ-Ċentru. Fadal ftit postijiet.  Għal biljetti ċemplu l-uffiċċju parrokkjali.
 • Sunday buffet lunch: A fund raising buffet lunch for all the family is being organised at the St Julians Centre hall this coming Sunday at 1pm.  The last few tickets are left.  One needs to visit the parish office to obtain tickets.
 • Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur. Kull min jordna l-ktieb mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu ikollu skont fil-prezz.
 • Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages. Orders are to be made at the Parish Office and will have a discounted price.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Frar għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Giovanni Cassar, Evelyn Tanti u Henry Mifsud. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Giovanni Cassar, Evelyn Tanti and Henry Mifsud who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta