PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 8th to 9th February 2020

 

Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl: Nhar it-Tnejn niċċelebraw is-Solennita’ tal-Festa ta’ San Pawl. Infakkrukom li hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd.  Ma jkunx hawn il-quddiesa tal-12.15pm.

Solemnity of St Paul’s Shipwreck: We celebrate the feast of St Paul’s Shipwreck on Monday week. May we remind you that Mass is obligatory.  Mass times will be like on a Sunday, however there will be no 12.15pm Mass.

Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis se nżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq il-Fraxxnu u Triq il-Fagu, u l-Ġimgħa nżuru l-familji ta’ Triq Brockmann, Triq Savelli, Triq Stumme, Triq Carlo Zabarella, u d-djar ġewwa Triq Andre’ Maurois u Triq Albert Mayer. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.

Family Visits: The Family Visits will continue on Thursday and Friday.  We shall be visiting homes in Triq il-Fraxxnu, Triq il-Fagu, Triq Brockmann, Triq Savelli, Triq Stumme, Triq Carlo Zabarella, and the houses in Triq Andre’ Maurois and Triq Albert Mayer this week.  The helpers will contact you for an appointment.

Adorazzjoni: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.

Divine Mercy Adoration: On Friday at 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.

Laqgħa Koppji Miżżewġin: Il-laqgħa li jmiss se ssir is-Sibt li ġej fis-7.30pm fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jingħaqad ma’ dan il-grupp jista’ jiġi għall-laqgħa dak il-ħin.

Marriage Works Group: The next meeting is on Saturday at JPII Hall at 7.30pm.  Married couples wishing to join are welcome and can just turn up.

Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali

Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church.

Jum Dinji tal-Morda: Għal din l-okkażjoni, l-Ghaqda Nazzjonali Djocesana ghat-Trasport tal Morda f’Lourdes (UMTAL) ser torganizza quddiesa għall-morda kollha, qraba, ħbieb u voluntiera, nhar it-Tlieta fl-10.00am fil-Knisja ta’ S. Tereza B’Kara. Jippresiedi Mons Joseph Galea-Curmi, Vigarju Generali u Isqof Awziljarju.

World Day of the Sick: For this occasion, the Ghaqda Nazzjonali Djocesana ghat-Trasport tal-Morda f’Lourdes (UMTAL) is organising a Mass for sick people, their friends and helpers, on Tuesday at 10am at St Theresa’s Church in B’Kara.  Joseph Galea-Curmi, Vicar General and Auxilliary Bishop will preside.

About the author

Ikkummenta