• Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu in-naħa tal-lemin ta’ Triq Claire E Engel u Triq J Buontempo u nhar il-Ġimgħa se nżuru n-naħa tax-xellug ta’ Triq Claire E Engel. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.
 • Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes on the right hand side of Clare E Engel Street on Thursday as well as J Buontempo Street, and the houses on the left hand side of Triq Clare E Engel on Friday.  The helpers will contact you for an appointment.
 • Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.
 • Divine Mercy Adoration: On Friday at 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.
 • Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali
 • Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church.
 • Nofstanhar riflessjoni għar-Randan: Il-Parroċċa qed torganizza nofstanhar ta’ riflessjoni għar-Randan nhar il-Ħamis 19 ta’ Marzu mid-9.30am sas-1.00pm fil-Kunvent tal-Klarissi. Imexxi Fr Jimmy Bonnici. Il-programm jinkludi quddiesa. Min jixtieq jibbukkja, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Morning of reflection during Lent: A half day of reflection will be held on Thursday 19th March from 9.30am to 1.00pm addressed by Fr Jimmy Bonnici at the Poor Clares’ Monastery in St Julians. The programme includes mass. For more details or to book, please call the Parish Office.
 • Ġabra tal-Ewwel Ħadd tax-Xahar: Il-ġabra li saret il-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,300.  Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.
 • First Sunday Collection: Last Sunday’s collection amounted to €1,300. Thank you for your generosity.
 • Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur. Kull min jordna l-ktieb mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu ikollu skont fil-prezz.
 • Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages. Orders are to be made at the Parish Office and will have a discounted price.

About the author

Ikkummenta