AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 11 – 12 ta’ Lulju 2020

 

 • Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina:
  • L-Ewwel Tqarbina se tiġi ċċelebrata fil-Parroċċa fil-weekend li ġej. Iċ-ċelebrazzonijiet se jsiru ġewwa l-Knisja Parrokkjali nhar s-Sibt fl-10.30am u l-Ħadd minflok il-quddiesa tad-9.30am.
  • Għalhekk nhar is-Sibt, il-quddiesa tad-9.00am se ssir fit-8.30am.
  • Il-Ħadd, il-quddiesa tad-9.30am se tkun rizervata biss għall-familjari ta’ dawk li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Nitolbu l-koperazzjoni tagħkom biex tipparteċipaw f’quddies ieħor li għandna fil-Parroċċa.
  • Infakkru lill-ġenituri tat-tfal se jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni li se jsiru laqgħat għalihom u għat-tfal nhar it-Tnejn u t-Tlieta filgħaxija, skont id-data tal-Preċett.

 

 • Celebration of the First Holy Communion:
  • The First Holy Communion will be celebrated next weekend in our Parish. The celebrations will be held in the Parish Church on Saturday at 10.30am and Sunday instead of 9.30am mass.
  • For this reason, the 9.00am mass on Saturday will be held at 8.30am.
  • On Sunday, the 9.30am mass will be reserved only for the family members of the children receiving their First Holy Communion. We kindly ask you for your cooperation to participate in other masses in the Parish.
  • May we also remind the parents and the children taking part in the celebration that there are going to be two meetings on Monday and Tuesday evening, depending on the date of their celebration.
 • Ringrazzjament: Nixtieq nirringrazzjakom tal-ġabra speċjali li saret il-ġimgħa l-oħra għall-bżonnijiet tal-parroċċa fejn ġbarna €2,000.  Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.
 • Appreciation: We would like to thank you for the special collection held during last weekend’s masses, where we collected €2,000.  Thank you so much for your generosity.

About the author

Ikkummenta