AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Lulju 2020

 

  • Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina:
    • L-Ewwel Tqarbina qed tiġi ċċelebrata fil-Parroċċa matul dan il-weekend. Infakkru li għada l-Ħadd, il-quddiesa tad-9.30am se tkun rizervata biss għall-familjari ta’ dawk li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina.  Nitolbu l-koperazzjoni tagħkom biex tipparteċipaw f’quddies ieħor li għandna fil-Parroċċa.
  • Celebration of the First Holy Communion:
    • The First Holy Communion will be celebrated next weekend in our Parish. On Sunday, the 9.30am mass will be reserved only for the family members of the children receiving their First Holy Communion.  We kindly ask you for your cooperation to participate in other masses in the Parish.

 

  • Quddies: Minn nhar it-Tnejn se terġa’ tibda ssir il-quddiesa tas-7.00am fil-Knisja Parrokkjali u tat-7.45am fil-Knisja ta’ Lapsi mit-Tnejn sal-Ġimgħa biss.
  • Masses: As from Monday, the 7.00am mass in the Parish Church and the 7.45am mass at Lapsi Church will be starting again, and will be held from Monday to Friday.

About the author

Ikkummenta