AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 1-2 t’Awwissu 2020

  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.
  • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church.
  • Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, ser ikun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.
  • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 7.00pm mass in the Parish Church.
  • Ġabra Speċjali: Illum l-ewwel weekend tax-xahar u ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
  • Special collection: A special collection in aid of the parish is being done today being the first weekend of the month.
  • Talb għall-mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Lulju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Charles Spiteri, Marivan Bartolo Parnis, Maria Bugeja, Michael Cann, Marica Muscat, Paul Zammit u Rita Naudi.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Charles Spiteri, Marivan Bartolo Parnis, Maria Bugeja, Michael Cann, Marica Muscat, Paul Zammit and Rita Naudi who entered eternal life during the month of May. Eternal rest give unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta