PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 22nd to 23rd August 2020

  • Quddies tal-Festa: Ħin tal-Quddies bħal tal-Ħ Il-quddiesa tal-festa se tkun ċċelebrata filgħaxija waqt il-quddiesa tas-7pm biss u tkun animata mill-Amadeus Chamber Choir.  Fl-aħħar tal-quddiesa titkanta l-Antifona ta’ San Giljan u tingħata l-Barka Sagramentali.  Nagħlqu ċ-ċelebrazzjoni bl-Innu Popolari ta’ San Giljan.
  • Feast Mass: Mass times will be like every weekend.   The Mass for the feast St Julian will be celebrated only during the 7pm evening Mass on Sunday and will be animated by the Amadeus Chamber Choir.   The Mass will be concluded by the Antiphone of St Julian, a Sacramental Blessing and the Hymn of St Julian.
  • Ġabra: Nirringrazzjawkom tal-oġġetti kollha tal-ikel li tajtuna s’issa b’risq il-familji fil-bzonn fil-Parroċċa tagħna. Fi tmiem il-ġimgħa se jitqassmu il-hampers li ġew imħejjija mill-Kummissjoni Djakonija tal-Parroċċa.
  • Collection: We would like to thank you for all the food items that have been donated during the past couple of weeks. The hampers will be donated to the needy families by the end of this week by the Diaconia Commission.

About the author

Ikkummenta