AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 26 – 27 ta’ Settembru 2020

Festa tal-Madonna tar-Rużarju: Minnflok il-purċissjoni tas-soltu, nhar il-Ġimgħa li taħbat l-ewwel ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali se jsir Rużarju mmeditat u Adorazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat.

Quddiesa bl-Ingliż: Wara assenza ta’ 3 xhur, il-quddiesa tal-Ħadd tal-12.15pm se terga’ tibda ssir bl-Ingliż.

About the author

Ikkummenta