Avviżi – Parish Notices 3-4 October 2020

  • Festa ta’ S. Fawstina Kowalska: Nhar it-Tnejn/għada, fil-Knisja Parrokkjali fis-6.30pm ikun hawn Adorazzjoni organizzata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina u talba ta’ S. Fawstina u fis-7.00pm il-quddiesa.
  • Feast of St Faustina Kowalska: On Monday/tomorrow, an Adoration will be organised by the Apostleship of Divine Mercy and St Faustina’s prayer will be said at the Parish Church at 6.30pm followed by Mass at 7.00pm.
  • Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.
  • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
  • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Settembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem: Maria Dolores Said, John Vella, Aida Zarb, Miriam Cordina u Richmond Tong.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Maria Dolores Said, John Vella, Aida Zarb, Miriam Cordina and Richmond Tong who entered eternal life during the month of September. Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta