AVVIŻI – PARISH NOTICES 31 t’Ottubru – 1 ta’ Novembru 2020

Quddiesa għall-mejtin tagħna: Nhar il-Ġimgħa hi l-ewwel Ġimgħa tax-xahar.  Fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali, ikun hawn quddiesa għal dawk li mietu matul din is-sena fil-Parroċċa tagħna.

Mass for the faithful departed:  ThisFriday is first Friday.A mass for the deceased in the past year in our Parish will be held at 6.30pm at the Parish Church.

Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ottubru għaddew għal ħajja ta’ dejjem Mary Camilleri, Mary Spiteri Staines, Anna Spiteri, Carmel Caruana Carabez, Bernadette Coppini u Anton Delicata.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…

Prayers for our faithful departed: We pray for Mary Camilleri, Mary Spiteri Staines, Anna Spiteri, Carmel Caruana Carabez, Bernadette Coppini and Anton Delicata who entered eternal life during the month of October.  Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta