AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 24 – 25 t’Ottubru 2020

  • Solennità tal-Qaddisin kollha u l-Għid tal-Imwiet:  Nhar l-Ħadd u t-Tnejn huma jiem li fihom wieħed għandu jipprova jieħu sehem fil-quddies. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħas-soltu.

All Saints’ and all Souls’ Solemnity:  One should try to hear Mass on Sunday and Monday being the feasts of All Saints and All Souls.  Mass times will be the same as usual.

  • Sounds in Silence: Nhar il-Ħadd li ġej, ftit qabel il-quddiesa tad-9.30am, għall-ħabta tad-9.15am, żewġ mużiċisti mill-Malta Youth Orchestra se jdoqqu 10 minuti ta’ mużika klassika għal ħin ta’ riflessjoni.  Għalhekk min issoltu jiġi għal din il-quddiesa hu mħeġġeġ li jasal ftit qabel għal dan il-għan.

Sounds in Silence: Next Sunday, a little bit before the 9.30am Mass, at about 9.15am, two musicians from the Malta Youth Orchestra will be playing 10 minutes of classical music for a time of reflection.  Those who usually attend this mass are encouraged to come to church slightly earlier for this reason.

  • Ġabra għall-Missjoni:  Il-ġabra li saret għall-Missjoni kienet ta’ €1,500.  Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom.

Collection for the Missions:  The collection held on Mission Sunday last week amounted to €1,500.  Thank you for your generosity.

  • Ħin tax-Xitwa: Dan il-weekend indawru l-arloġġ siegħa lura u għalhekk il-quddiesa ta’ filgħaxija, kemm tal-Ħadd, kif ukoll ta’ matul il-ġimgħa tkun fis-6.30pm. Il-quddies tas-Sibt filgħaxija jibqa’ l-istess.

Winter Hours:  This weekend we shall by turning back the clock by one hour, so as from today all evening masses will be at 6.30pm, except for Saturdays which remain unchanged.

About the author

Ikkummenta