AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 28th to 29th November 2020

 • Lectio Divina (online):  Nhar il-Ħamis inkomplu bit-tieni Lectio Divina online fis-7.30pm.  Il-link se jkun aċċessibbli minn fuq il-Facebook page tal-Parroċċa dakinhar stess.
 • Lectio Divina (online):  On Thursday there will be the second Lectio Divina online at 7.30pm.  The link will be accessible from our Facebook page on the day
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni.  
 • First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. 
 • Fundraising: Il-weekend li ġej se jkollna ponsjetti għall-bejgħ.
 • Fund raising: Poinsettias will be available for sale next weekend to raise funds for the Parish.
 • Kummissjoni Djakonija:  Fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali hemm is-siġra tal-Milied tal-Kummissjoni Djakonija;  min jixtieq jgħin lil min hu fil-bżonn, jista’ jieħu Christmas Cracker, jixtri dak li hemm miktub u jpoġġi l-affarijiet tal-ikel fil-qfief apposta (li jinsabu wkoll Lapsi). Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.
 • Diocesan Commission: The Diocesan Commission have prepared a Christmas Tree at the back of the Parish Church where one can collect a ‘Christmas Cracker’ in order to help the needy in our Parish.  Contributions may be placed in the baskets placed in our churches.  Thank you for your donations.
 • Bookings għal intenzjonijiet fil-quddies fl-2021: Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw xi quddiesa għas-sena d-dieħla għandhom ikellmu lil Fr Paul.
 • Mass intentions for 2021: All those who would like to book mass intentions for next year are kindly asked to speak to Fr Paul.
 • Avviż mill-Kunsill Lokali: Nhar il-Ħamis bejn id-9.30am u l-11.00am fis-Sala tal-Konferenzi se jitqassmu sanitisers u maskri mill-Kunsill għal dawk li għandhom 60 sena u fuqhom.  Importanti li jġibu magħhom l-ID card.
 • Notice from the Local Council:  The St Julian’s Local Council advises on Thursday from 9.30am until 11.00am, sanitisers and masks will be distributed from the Parish Conference Hall for residents ageds 60 and over.  Those interested should take their ID card with them.
 • Ġabra speċjali: Ilum qed tiġi ċċelebrata l-ġurnata ta’ talb u għajnuna għall-Art Imqaddsa.  Għalhekk nappellaw lil kulħadd biex noffru t-talb tagħna għal ħutna li jgħixu hemm u qed issir ukoll ġabra speċjali għall-ħidma tal-Franġiskani fl-Art Imqaddsa.
 • Special collection: We shall be having a special collection today in aid of the work of the Franciscans in the Holy Land while we also keep them in our prayers.

About the author

Ikkummenta