AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 7 – 8 ta’ Novembru 2020

  • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.
  • Baptism:  On Sunday, the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass.
  • Magażin Flimkien: Ngħarrfukom li ħareġ il-Flimkien ta’ Novembru. Għalkemm f’dawn ix-xhur mhux qed jitqassam fid-djar, il-magażin tistgħu taqrawh fuq il-Facebook page tal-Parroċċa, is-siti ta’ newsbook.com.mt, laikos.org jew fuq il-website tad-djoċesi (maltadiocese.com).
  • Flimkien magazine:  The November edition has been issued.  Although it is not being distributed in homes at the moment, it may still be accessed on the Parish’s Facebook page, or newsbook.com.mt, laikos.org or on maltadiocese.org.
  • Ringrazzjament:  Nixtiequ nirringrazzjawkomgħal-ġabra li saret għall-ewwel Ħadd tax-xahar fejn inġabret is-somma ta’ €1,300.  Grazzi minn qalbna.
  • Appreciation:  We would like to thank you for the collection for the first Sunday of the month, where we collected €1,300.  We appreciate it very much.
  • Fund raising: Dan il-weekend qed jinbiegħ il-ħelu tradizzjonali li jissejjaħ għadam tal-mejtin ħdejn il-bieb tal-Knisja bħala fund raising għall-parroċċa. 
  • Fund raising: Thisweekend the tradional November bones are being sold near the church doors and monies received will be in aid of the Parish.

About the author

Ikkummenta