• Quddiesa tas-7.00am:  Minn għada mhux se ssir il-quddiesa tas-7.00am sakemm nerġgħu navżaw.
  • Mass at 7.00am:  From Monday, the 7.00am mass during the week will not be held until further notice.
  • L-aħħar Jum tas-Sena: nhar il-Ħamis ser issir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla għal din is-sena fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Wara jkun hemm il-Barka Sagramentali.   Infakkru li waqt din il-Quddiesa ssir il-ġabra b’risq id-Dar tal-Providenza.
  • Feast of the Holy Family and the last day of the year: A Thanksgiving Mass will be said at 6.30pm on Thursday evening, followed by a Eucharistic blessing.  May we remind you that a collection for Dar tal-Providenza will be made.
  • L-Ewwel Jum tas-Sena – Is-Solennita’ ta’ Marija Omm Alla: Dakinhar il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd.
  • First Day of the Year – Solemnity of the Feast of Our Lady Mother of God:  All mass times will be the same as on Sunday.
  • Epifanija tal-Mulej:  Nhar il-Ħadd f’Malta hija s-Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej.
  • Epiphany: Sunday marks the feast of the Epiphany of our Lord in Malta.
  • Uffiċċju Parrokkjali:  L-uffiċċju parrokkjali hu magħluq għal żmien il-festi u jerġa’ jiftaħ nhar L-Erbgħa 6 ta’ Jannar.
  • Parish Office:   The Parish office is closed for the festive season and will reopen on Wednesday 6th January.

About the author

Ikkummenta