AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12-13 Diċembru 2020

 • Is-Sibt 19 ta’ Diċembru: Il-quddiesa tas-6.30pm tkun animata mis-St Julians Choral Group.
 • Saturday 19th December:  The 6.30pm mass will be animated by the St Julians Choral Group.
 • Nhar il-Ħadd 20 ta’ Diċembru:
  • Fid-9.00am ikun hawn kunċert mużikali tal-Milied
  • Fid-9.30am ikun hawn quddiesa għall-familji u tberik tal-Bambini.
  • Kunċert tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali bis-sehem tal-mezzo soprano Christine Dalli flimkien ma’ Maria Angela Gauci, soprano, Pierre Louis Attard fuq il-vjolin u Claudia Grima Tufigno fuq l-orgni.  Dħul b’xejn u kulħadd hu mistieden.
 • Sunday 20th December:
  • At 9.00am there will be a Christmas musical concert.
  • The 9.30am mass in the Parish Church will be especially for families and there will be the blessing of Baby Jesus.
  • At 7.30pm there is going to be the Christmas Concert in the Parish Church, featuring mezzo soprano Christine Dalli, soprano Maria Angela gauci, violinist Piere Louis Attard and the organist Claudia Grima Tufigno.  Entrance is free and everyone is invited.
 • Quddies għal Lejlet il-Milied

                      Knisja Parrokkjali:                6.30pm       Quddiesa tal-Vġili

                      Knisja ta’ Lapsi:                    8.00pm       Quddiesa

                      Knisja Parrokkjali:                9.30pm       Għanjiet tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir

                     Knisja Parrokkjali:                10.00pm     Quddiesa ta’ Lejliet il-Milied (għal din is-sena biss)

Jum il-Milied: Ħinijiet tal-Quddies ikunu fit-8.00am, 9.30am, 11.00am u 12.15pm.

 • Christmas Eve Masses:

                   Parish Church:             6.30pm          Mass

                   Lapsi Church:               8.00pm          Mass

                   Parish Church:             9.30pm          Hymns by Amadeus Choir

                     10.00pm          Christmas Eve Mass

Christmas Day:  Mass times will be at 8.00am, 9.30am, 11.00am and 12.15pm.

 • Kummissjoni Djakonija:  Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-ġenerosita’ tagħkom bl-għotjiet li poġġejtu fil-qfief fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja, infakkrukom li dawn l-oġġetti tal-ikel se jibqgħu jintlagħu matul din il-ġimgħa biex imbagħad il-ġimgħa ta’ wara jitqassmu lill-familji fil-bżonn.

Diaconia Commission:  While we thank you for your generosity for all the food items you placed in the baskets at the back of the church, may we remind you that we shall continue to accept food items during this week so that they will be distributed to needy families during the following week.

 • Kalendarju għall-bżonnijiet tal-Parroċċa: Intom u ħierġin tistgħu tiġbru kopja tal-kalendarju tal-Parroċċa għas-sena d-dieħla.  Tajjeb li taħsbu ftit fl-ispejjeż li ntefqu biex ippubblikajnieh. 
 • Calendar for the needs of the Parish: As you leave the church you may find next year’s Parish calendar.  Think of the expenses we had to publish the calendar. 

About the author

Ikkummenta