AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Diċembru 2020

  • Quddies għal Lejlet il-Milied

                 Knisja Parrokkjali:             6.30pm     Quddiesa tal-Vġili

                 Knisja ta’ Lapsi:                 8.00pm      Quddiesa

      Knisja Parrokkjali:             9.30pm      Għanjiet tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir

                                                              10.00pm   Quddiesa tal-Milied

  • Christmas Eve Masses:

                   Parish Church:             6.30pm          Vigil Mass

                   Lapsi Church:               8.00pm          Mass

                   Parish Church:             9.30pm          Hymns by Amadeus Choir

                                                       10.00pm          Christmas Mass

  • Jum il-Milied: Ħinijiet tal-Quddies ikunu fit-8.00am, 9.30am, 11.00am u 12.15pm.

Christmas Day:  Mass times will be at 8.00am, 9.30am, 11.00am and 12.15pm.

  • Uffiċċju Parrokkjali:  Minn nhar il-Ħamis, l-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq għal żmien il-festi u jerġa’ jiftaħ nhar l-Erbgħa 6 ta’ Jannar.

Parish Office: The parish office will be closed from this Thursday until Wednesday 6th January.

  • Festa tal-Familja Mqaddsa: Nhar il-Ħadd fil-Knisja Parrokkjali, it-tfal allievi tal-Banda San Ġiljan se jkunu qed idoqqu għanjiet tal-Milied qabel il-Quddies.   Ser issir quddiesa speċjali ukoll għall-familji fid-9.30am u tiġdid tal-wegħdiet taż-Żwieġ.

Feast of the Holy Family: On Sunday at 9.00am the junior allievi of St Julians Band Club will be playing Christmas Carols at the parish church, and will be followed by a special Mass for families at 9.30am.

  • Grazzi:  Grazzi minn qalbna lil kull min ta ikel, hamper jew donazjonijiet dan il-Milied.

Appreciation: A special thank you goes to those who provided cooked meals and food hampers and gave donations during this month.

  • Awguri:  Il-Kappillan u l-kleru jawguraw l-isbaħ xewqat għall-Milied ħieni lil kulħadd.

Greetings:  The Parish Priest and clergy wish you all a Blessed Christmas.

About the author

Ikkummenta