AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 ta’ Diċembru 2020

 • Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni: Nhar it-Tlieta niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Tajjeb li wieħed jisma’ quddiesa.  Il-ħin tal-quddies ikun bhal ta’ matul il-ġimgħa.
 • Lectio Divina (online):  Nhar il-Ħamis inkomplu bit-tielet Lectio Divina online fis-7.30pm.  Il-link se jkun aċċessibbli minn fuq il-Facebook page tal-Parroċċa dakinhar stess.
 • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.
 • Mince Pies: Il-weekend li ġej se jkollna mince pies għall-bejgħ.
 • Magażin Flimkien: Ngħarrfukom li ħareġ il-Flimkien ta’ Diċembru. Għalkemm f’dawn ix-xhur mhux qed jitqassam fid-djar, il-magażin tistgħu taqrawh fuq il-Facebook page tal-Parroċċa, is-siti ta’ newsbook.com.mt, laikos.org jew fuq il-website tad-djoċesi (maltadiocese.com).
 • Kalendarju u ġabra għall-bżonnijiet tal-Parroċċa: Intom u ħierġin tistgħu tiġbru kopja tal-kalendarju tal-Parroċċa għas-sena d-dieħla.  Tajjeb li taħsbu ftit fl-ispejjeż li ntefqu biex ippubblikajnieh.  Kull ma jinġabar dan il-weekend se jmur għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
 • Talb għall-mejtin: Fix-xahar ta’ Novembru għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Joseph Galea Bason, Aldo Azzopardi, Joseph Xerri, Josephine Montebello, Josephine Bugeja, Saviour Agius, Maria Assunta Attard u Joseph Cassar. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Feast of the Immaculate Conception: The Feast of the Immaculate Conception is on Tuesday. It would be nice to hear mass on the day. Mass times will be the same as weekdays. 
 • Lectio Divina (online):  On Thursday there will be the third Lectio Divina online at 7.30pm.  The link will be accessible from our Facebook page on the day.
 • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
 • Sale of mince pies:  Mince pies will be available for sale next weekend.
 • Flimkien magazine:  The December edition has been issued.  Although it is not being distributed in homes at the moment, it may still be accessed on the Parish’s Facebook page, or newsbook.com.mt, laikos.org or on maltadiocese.org.
 • Calendar and collection for the needs of the Parish: As you leave the church you may find next year’s Parish calendar.  Think of the expenses we had to publish the calendar.  All donations will go towards the needs of the parish.
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Joseph Galea Bason, Aldo Azzopardi, Joseph Xerri, Josephine Montebello, Josephine Bugeja, Saviour Agius, Maria Assunta Attard and Joseph Cassar who entered eternal life during November. Eternal rest grant unto them O Lord…

About the author

Ikkummenta