AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 16 – 17 ta’ Jannar 2021

  • Ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda tal-Insara: Nhar it-Tnejn nagħtu bidu għall- ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda tal-Insara. Infakkrukom fl-obbligu tagħna li nitolbu għall-għaqda bejn l-insara ħutna.
  • Week dedicated to Christian Unity: Monday marks the start of a week dedicated to praying for the unity of Christians.   May we remind you that we are obliged to pray for our brothers and sisters in Christ.
  • Festa Liturġika ta’ San Ġiljan:  Nhar is-Sibt 23 ta’ Jannar fis-6.30pm, ser issir quddiesa tal-Festa Liturġika fil-Knisja Parrokkjali b’animazzjoni mis-St Julian’s Choral Group.
  • St Julian’s Liturgical Feast:  A mass will be held on Saturday 23rd January at 6.30pm in the Parish Church on the occasion of St Julian’s Liturgical Feast.  The mass will be animated by the St Julian’s Choral Group.
  • Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu sa Ġunju li ġej u li lestew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 31 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala tal-Konferenzi tac-Ċentru.  Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.
  • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 31st January at 10.30am at the St Julians Centre for those couples who are getting married until June this year and who completed the Cana Course.  Bookings may be made by calling the Parish Office.
  • Week dedicated to Christian Unity: Monday marks the start of a week dedicated to praying for the unity of Christians.   May we remind you that we are obliged to pray for our brothers and sisters in Christ.

About the author

Ikkummenta