AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 2 – 3 ta’ Jannar 2021

  • Ġabra Dar tal-Providenza: Nirringrazzjawkom tal-ġabra li għamilna fl-ewwel tas-sena li laħqet is-somma sabiħa ta’ €3,250.  Grazzi tal-ġenerosita’ tagħkom.
  • Collection in aid of Dar tal-Providenza:  We would like to thank you for the contributions you have made during New Year’s Day Masses in which the sum of Eur3,250 was collected.  On behalf of Dar tal-Providenza we thank you for your generosity.
  • Lectio Divina: Bħala preparazzjoni għall-festa tal-magħmudija ta’ Ġesu li sa tiġi iċċelebrata nhar il-Ħadd li ġej, sa norganizzaw Lectio Divina online nhar il-Ħamis 7 ta’ Jannar fis-730pm. Il-link isibuha fuq il-paġna tal-facebook tal-parroċċa dakinhar stess.
  • Lectio Divina: In preperation for the feast of the Baptism of Christ, which will be celebrated next Sunday, a Lectio Divina online will be held on Thursday 7th January at 730pm. The link for the meeting will be available on the parish website during the same day.
  • Magħmudija:  Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.
  • Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church.
  • Magażin Flimkien: Ngħarrfukom li ħareġ il-Flimkien ta’ Jannar. Għalkemm f’dawn ix-xhur mhux qed jitqassam fid-djar, il-magażin tistgħu taqrawh fuq il-Facebook page tal-Parroċċa, is-siti ta’ newsbook.com.mtlaikos.org jew fuq il-website tad-djoċesi (maltadiocese.com).
  • Flimkien magazine:  The January edition has been issued.  Although it is not being distributed in homes at the moment, it may still be accessed on the Parish’s Facebook page, or newsbook.com.mtlaikos.org or on maltadiocese.org.
  • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Diċembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Saviour Sammut, Emanuel Mifsud u Joseph Schembri .  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
  • Prayers for our faithful departed: We pray for Saviour Sammut, Emanuel Mifsud and Joseph Schembri who entered eternal life during December. Eternal rest grant unto them O Lord …

About the author

Ikkummenta