AVVIŻI – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Jannar 2021

Katekiżmu:  Din il-ġimgħa l-klassijiet tal-Katekiżmu jerġgħu jibdew online wara l-vaganzi tal-Milied.

Catechism:  Catechism classes will start again online this week after the Christmas holidays.

Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu sa Ġunju li ġej u li lestew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 31 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala tal-Konferenzi tac-Ċentru.  Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.

Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 31st January at 10.30am at the St Julians Centre for those couples who are getting married until June this year and who completed the Cana Course.  Bookings may be made by calling the Parish Office.

About the author

Ikkummenta