AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 20 – 21 ta’ Frar 2021

  • Eżerċizzi tar-Randan:  Minn nhar it-Tnejn, kull nhar ta’ Tnejn għal 5 ġimgħat, se jsiru Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd.  Se jkunu live fuq Facebook fis-7.30pm u se jmexxi Fr Jimmy Bonnici.
  • Lenten Talks: As from Monday, every Monday we shall be having Lenten Talks live on Facebook.  These are for everyone and be held over 5 consecutive Mondays.  They will start at 7.30pm and will be led by Fr Jimmy Bonnici.
  • Lectio Divina (online): Nhar il-Ħamis inkomplu bit-tieni Lectio Divina online fuq Google Meet fis-7.30pm.  Il-link se jkun aċċessibbli minn fuq il-paġna tal-Facebook  tal-Parroċċa dakinhar stess.
  • Lectio Divina (Online): On Thursday, we shall continue with the second Lectio Divina which will be held online on Google Meet at 7.30pm.  The link will be accessible from the Facebook page of the Parish on the same day.
  • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun animata mit-tfal.  Il-familji huma mħeġġa li jattendu.
  • Family Mass: On Sunday, the 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children.  All families are invited to attend.

About the author

Ikkummenta