AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Frar 2021

  • Eżerċizzi tar-Randan (online):  Nhar it-Tnejn inkomplu bl-Eżerċizzi tar-Randan għal kulħadd.  Se jkunu live fuq Facebook fis-7.30pm u jmexxi Fr Jimmy Bonnici.  Wieħed jista’ jerġa’ jsegwi t-talk online (facebook jew Youtube tal-parroċċa) ukoll matul il-ġimgħa.
  • Lenten Talks: On Monday we shall continue with the Lenten Talks live on Facebook.  These are for everyone are being held every Monday during Lent.  They start at 7.30pm and are accessible on Facebook and Youtube throughout the week.
  • Lectio Divina (online): Nhar il-Ħamis inkomplu bit-tielet Lectio Divina online fuq Google Meet fis-7.30pm.  Il-link se jkun aċċessibbli minn fuq il-paġna tal-Facebook  tal-Parroċċa dakinhar stess.
  • Lectio Divina (Online): On Thursday, we shall continue with the third Lectio Divina which will be held online on Google Meet at 7.30pm.  The link will be accessible from the Facebook page of the Parish on the same day.
  • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 
  • First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. 

About the author

Ikkummenta