AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Marzu 2021

Via Sagra:  Nhar it-Tnejn ser issir Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali. Nibdew fis-7.30pm u se tkun live streamed.

Via Sacra: On Monday a Via Sacra will be held in the Parish Church.  It starts at 7.30pm and will be streamed live only.

Ħamis ix-Xirka:    Fis-7.00pm issir quddiesa tal-Ikla tal-Mulej fil-Knisja Parrokkjali u tkun live streamed.

Maundy Thursday: There is going to be a live streamed holy mass at 7.00pm at the Parish Church

Il-Ġimgħa l-Kbira:           Jum ta’ Sawm u Astinenza

Il-Knisja tiftaħ mid-9.00am sa’ nofsinhar għat-talb privat;

Fit-3.00pm issir il-funzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li se tkun online bil-Qari tal-Passjoni u l-Adorazzjoni tas-Salib.

Good Friday: Day of Fasting and Abstinence

The Parish Church will be open for private prayer from 9.00am to noon.

The Good Friday function will be streamed live at 3.00pm and will include the reading of the Passion and the Adoration of the Cross.

Sibt il-Għid:  Fit-8.00pm iċ-Ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid tkun online.

Easter Vigil:  The Celebration of the Easter Vigil will be streamed live at 8.00pm.

L-Għid il-Kbir: Il-quddiesa tal-Ħadd issir b’ħas-soltu fid-9.00am imbagħad il-Knisja tinfetaħ bejn l-10.00am u nofsinhar għat-talb privat.

Easter Sunday: The 9.00am Mass will be streamed as usual.  The parish church will then be open from 10am until noon for private prayer and Holy Communion.

Ħinijiet tal-ftuħ:  Din il-ġimgħa l-Knisja Parrokkjali se tiftaħ filgħodu mit-Tnejn u l-Erbgħa bejn id-9.30am u l-10.30am, u bejn is-6.00pm u s-7.00pm, bejn id-9.00am u nofsinhar nhar Il-Ġimgħa l-Kbira, u Ħadd il-Għid bejn l-10.00am u nofsinhar.

Opening hours:  May we advise that this week the Parish Church will open from 9.30am to 10.30am and 6.00pm to 7.00pm on Monday, Tuesday and Wednesday, from 9.00am to noon on Good Friday, and from 10.00am to noon on Easter Sunday.

About the author

Ikkummenta