AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 10 – 11 ta’ April 2021

 • Ħinijiet tal-ftuħ:  Infakkrukom li l-Knisja Parrokkjali se tibqa’ tiftaħ filgħodu mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-9.30am u l-10.30am.
 • Opening hours:  May we remind you that the Parish Church will open from 9.30am to 10.30am from Monday to Friday.
 • Lectio Divina (online):  Inkomplu serje ta’ Lectio Divina online għal dan iż-żmien tal-Għid nhar il-Ħamis fis-7.30pm.
 • Lectio Divina (online): We shall continue the series of Lectio Divina online for this Easter period on Thursday at 7.30pm.
 • Katekiżmu:  Il-klassijiet tal-Katekiżmu jerġgħu jibdew online wara l-vaganzi tal-Għid.
 • Catechism: Catechism classes will start online again after the
  Easter holidays.
 • Magażin Flimkien: Ngħarrfukom li ħareġ il-Flimkien ta’ April. Għalkemm f’dawn ix-xhur mhux qed jitqassam fid-djar, il-magażin tistgħu taqrawh fuq il-Facebook page u l-website tal-Parroċċa.
 • Flimkien magazine:  The April edition has been issued.  Although it is not being distributed in homes at the moment, it may still be accessed on the Parish’s Facebook page and the parish website.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna:  Carlo Farrugia, Carmela Ellul, Rita Cuschieri, Antida Grech, Mary Giusti, Rita Clinch, Albert Schembri Wismayer, Henry Louis Gatt u Carmel Azzopardi. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Carlo Farrugia, Carmela Ellul, Rita Cuschieri, Antida Grech, Mary Giusti, Rita Clinch, Albert Schembri Wismayer, Henry Louis Gatt and Carmel Azzopardi who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord …
 • Ftuħ tal-Knisja:  Il-Knisja Parrokkjali biss terġa’ tiftaħ nhar il-Ħadd 18 ta’ April.  Infakkrukom li l-quddiesa ta’ filgħaxija tkun fis-7.00pm.
 • Reopening of the church:  The Parish Church only will be reopening for masses as from Sunday 18th April.  May we remind you that the evening mass will be at 7pm.

About the author

Ikkummenta