AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 t’April 2021

  • Sounds in Silence: Nhar il-Ħadd li ġej, ftit qabel il-quddiesa tad-9.30am, għall-ħabta tad-9.00am, żewġ mużiċisti mill-Malta Youth Orchestra se jdoqqu 15-il minuta ta’ mużika klassika għal ħin ta’ riflessjoni.  Għalhekk min issoltu jiġi għal din il-quddiesa hu mħeġġeġ li jasal ftit qabel għal dan il-għan.
  • Sounds in Silence: Next Sunday, a little bit before the 9.30am Mass, at about 9.00am, two musicians from the Malta Youth Orchestra will be playing 15 minutes of classical music for a time of reflection.  Those who usually attend this mass are encouraged to come to church slightly earlier for this reason.
  • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa għall-familji bit-tfal fil-Knisja Parrokkjali fid-9.30am u tkun animata mit-tfal.
  • Family Mass: A Family Mass will be held at the Parish Church on Sunday at 9.30am.  The mass will be animated by children.
  • Knisja ta’ Lapsi: Il-Knisja ta’ Lapsi se tibqa’ magħluqa għalissa billi qed isir xogħol ta’ restawr.
  • Lapsi Church: Lapsi Church is going to remain closed for the time being since restoration works are under way.
  • Ħin tal-quddies ta’ filgħaxija:  Infakkrukom li l-quddiesa tal-Ħadd filgħaxija u ta’ fost il-ġimgħa tkun fis-7.00pm.
  • Evening Mass:  Kindly note that all evening masses will be at 7.00pm, except for Saturdays which remain unchanged.

About the author

Ikkummenta