AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 3 – 4 ta’ April 2021

  1. Ħinijiet tal-ftuħ:  Infakkrukom li l-Knisja Parrokkjali se tibqa’ tiftaħ filgħodu mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-9.30am u l-10.30am.
  • Lectio Divina (online):  Se nerġgħu nibdew serje ta’ Lectio Divina online għal dan iż-żmien tal-Għid nhar il-Ħamis fis-7.30pm.
  • Festa tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ħadd hija l-festa tal-Ħniena Divina.
    • Il-Knisja Parrokkjali se tkun miftuħa bejn l-10.00am u nofsinhar
    • Ġesu Sagramentat ikun espost
    • Jingħata tqarbin kull siegħa
  • Awguri tal-Għid it-Tajjeb lil kulħadd.

About the author

Ikkummenta