AVVIŻI – PARISH NOTICES 29 – 30 ta’ Mejju 2021

 • Lectio Divina (online):  Din il-ġimgħa se nagħlqu s-serje ta’ Lectio Divina online li għamilna.  Il-Ħamis fis-7.30pm se tkun għat-tħejjija għall-festa ta’ Corpus.
 • Lectio Divina (online):  On Thursday at 7.30pm we will conclude the series of Lectio Divina online as preparation for the Feast of Corpus Christi.
 • Kappella tal-Adorazzjoni:  Nixtiequ navżaw li l-Kappella se terġa’ tinfetaħ minn nhar il-Ġimgħa filgħodu.  Żewġ persuni biss jistgħu jkunu preżenti fl-istess ħin.  Il-kappella se tkun miftuħa bejn is-7.30am u t-8.30pm kuljum.
 • Adoration Chapel: The adoration chapel is going to reopen on Friday morning.  The opening times will be 7.30am to 8.30pm.  May we remind you that only 2 persons are allowed in at the same time.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 
 • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. 
 • Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina:
 • Nhar it-Tlieta fil-5.30pm se jsir ir-rehearsal għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali.
 • Nhar is-Sibt, 29 tifel u tifla se jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina fil-parroċċa tagħna. Iċ-Ċelebrazzjoni tibda fl-10.30am fil-Knisja Parrokkjali.  Il-quddiesa tad-9.00am nhar is-Sibt se ssir fit-8.30am.
 • Celebration of the First Holy Communion:
  • On Tuesday at 5.30pm there will be the rehearsal in the Parish Church for the children doing their First Holy Communion.
  • On Saturday there will be 29 children doing their First Holy Communion in our Parish.  Celebrations start at 10.30am in the Parish Church.  On that day the 9.00am mass will be held at 8.30am.
 • Kors ta’ Kana:  Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu nteressat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali.
 • Cana Course: Those couples getting married in the next two years are to complete the Cana Course. This will be starting at the end of September in our Parish. One may call the Parish office for further information.
 • Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2015, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-11 ta’ Ġunju jew jibagħtu email fuq psg@maltadiocese.org.  (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).
 • Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2015, can collect their application from the Parish Office until the 11th of June or send an email to psg@maltadiocese.org to apply.  (Those children who have already attended this year do not need to reapply as they automatically go to the next class.)
 • Servizz ta’ Ushers: Nixtieq nerġa’ nagħmel appell għal min jista’ jgħin bħala ushers biex ikunu jistgħu jgħinu fil-quddies. 
 • Ushers:  Please allow me to make another appeal for volunteers who can act as ushers to assist during Masses. 

About the author

Ikkummenta