AVVIŻI – PARISH NOTICES PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Mejju 2021

  • Lapsi church:  Minn nhar it-Tnejn/għada se jerġa’ jibda l-quddies tat-7.45am fil-Knisja ta’ Lapsi.
  • Lapsi Church:  Lapsi church masses at 7.45am will resume on Monday.
  • Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr:  Nhar il-Ġimgħa se ssir quddiesa ta’ radd il-ħajr għad-don tas-saċerdozju ta’ Fr Joshua Cortis fil-Knisja Parrokkjali fis-7.00pm.  Kulħadd mistieden.
  • Mass of appreciation:  A special mass for the appreciation of the gift of priesthood of Fr Joshua Cortis is going to be celebrated on Friday at 7.00pm.  Everyone is invited.
  • Ġabra seminarju: Peress li ma saritx il-ġabra għas-seminarju matul ir-Randan, se ssir il-weekend li ġej.
  • Collection for the seminary: Since the seminary collection was not held during Lent, it is going to be done next weekend.
  • Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu sa Novembru li ġej u li lestew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 30 ta’ Mejju fl-10.30am fis-Sala tal-Konferenzi taċ-Ċentru.  Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.
  • Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 30th May at 10.30am at Conference Centre hall for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office.
  • Jum l-Omm: Nawguraw il-festa tajba lill-ommijiet kollha fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm.
  • Mother’s Day: Happy Mother’s day to all mothers.

About the author

Ikkummenta