AVVIŻI-PARISH NOTICES 12 – 13 ta’ Ġunju 2021

  • Knisja ta’ Lapsi: Din il-ġimgħa biss mit-Tnejn sal-Ġimgħa mhux se jkun hemm quddiesa tat-7.45am.
  • Lapsi Church: Please note that the 7.45am mass will not be held this coming week.
  • Kors ta’ Kana:  Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu nteressat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali.
  • Cana Course: Those couples getting married in the next two years are to complete the Cana Course. This will be starting at the end of September in our Parish. One may call the Parish office for further information.
  • Grazzi: Nirringrazjawkom tal-ġabra li saret il-ġimgħa l-oħra. Ġbarna €1,300.
  • Appreciation:  Thank you for the donations held in aid of the church last weekend.  The collection amounted to €1,300.

About the author

Ikkummenta