AVVIŻI – PARISH NOTICES 19 – 20 ta’ Ġunju 2021

  • Knisja ta’ Lapsi: Din il-ġimgħa biss mit-Tnejn sal-Ġimgħa mhux se jkun hemm quddiesa tat-7.45am.
  • Lapsi Church: Please note that the 7.45am mass will not be held this coming week.
  • Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun l-aħħar quddiesa għall-familji bil-parteċipazzjoni tat-tfal qabel il-vaganzi tas-sajf.  Il-familji huma mħeġġa li jattendu.
  • Family Mass: The last Family Mass will be held at the Parish Church on Sunday at 9.30am before summer recess.   Families are encouraged to attend.
  • Jum il-Missier: Nawguraw Jum il-Missier lill-missierijiet kollha.
  • Father’s Day:  We wish a Happy Father’s Day to all fathers.

About the author

Ikkummenta