AVVIŻI-PARISH NOTICES 26 – 27 ta’ Ġunju 2021

 • Knisja ta’ Lapsi:  Il-Knisja ta’ Lapsi se terga’ tibda l-quddiesa tat-7.45am minn nhar it-Tlieta.
 • Lapsi Church:  Morning masses will resume from Tuesday.
 • Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl:  Nhar it-Tlieta, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’.
 • Solemnity of St Peter and St Paul:  Tuesday marks the Solemnity of the martyrdom of St Peter and St Paul. It is also a public holiday.  Mass times will be the same as during the week.
 • Quddiesa ta’ filgħaxija: Nhar l-Erbgħa mhux se jkun hawn quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali imma se ssir quddiesa ġewwa l-Knisja ta’ Lapsi fis-7.00pm.
 • Evening Mass: On Wednesday there is no evening mass at the Parish Church but there will be a Mass at Lapsi Church at 7.00pm.
 • L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. 
 • First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church.
 • Magażin Flimkien: Ngħarrfukom li ħareġ il-Flimkien ta’ Lulju. Għalkemm f’dawn ix-xhur mhux qed jitqassam fid-djar, il-magażin tistgħu taqrawh fuq il-Facebook page tal-Parroċċa, is-siti tal-parroċċa stjuliansparish.org, newsbook.com.mt, laikos.org jew fuq il-website tad-djoċesi (maltadiocese.com).
 • Flimkien magazine: The July edition has been issued.  Although it is not being distributed in homes at the moment, it may still be accessed on the Parish’s Facebook page, or stjuliansparish.org, newsbook.com.mt, laikos.org or on maltadiocese.org.
 • Anniversarju tal-Ordinazzjoni: Din il-ġimgħa għandhom ukoll l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħhom Fr Paul, Fr Stefan u Fr Marco. Nawgurawlhom għall-ħidma tagħhom u nitolbu għalihom.
 • Anniversary of Ordination:  Fr Paul, Fr Stefan and Fr Marco also celebrate their anniversary of their ordination this week.   Let us wish them all the best in their ministry and keep them in our prayers.

About the author

Ikkummenta