AVVIŻI – PARISH NOTICES 5 – 6 ta’ Ġunju 2021

 • Solennita’ tal-Qalb ta’ Ġesu:  Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw is-solennita’ tal-Qalb ta’ Ġesu.  Fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali jkollna quddiesa solenni.
 • Solemnity of the Sacred Heart of Jesus:  The solemnity of the Sacred Heart of Jesus is celebrated on Friday.  A solemn mass will be celebrated at 7pm in the Parish Church.
 • Quddiesa tas-Sibt filgħaxija:  Nixtiequ navżaw li nhar is-Sibt se jkun hawn tieġ waqt il-quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali.
 • Saturday evening mass:  Kindly note that there is going to be a wedding in the Parish Church during the Saturday evening mass today week.
 • Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2015, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-11 ta’ Ġunju jew jibagħtu email fuq psg@maltadiocese.org.  (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).
 • Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2015, can collect their application from the Parish Office until the 11th of June or send an email to psg@maltadiocese.org to apply.  (Those children who have already attended this year do not need to reapply as they automatically go to the next class.)
 • Magażin Flimkien: Ngħarrfukom li ħareġ il-Flimkien ta’ Ġunju. Il-magażin hu aċċessibbli fuq il-Facebook page tal-Parroċċa, is-siti ta’ newsbook.com.mt, laikos.org jew fuq il-website tad-djoċesi (maltadiocese.com).
 • Flimkien magazine: The June edition has been issued.  Although it is not being distributed in homes at the moment, it may still be accessed on the Parish’s Facebook page, or newsbook.com.mt, laikos.org or on maltadiocese.org.
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Mejju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna:  Mary Rose Farrugia, Leslie Galea Souchet, Keith Micallef, Giuliana Grech u Silvestro Zammit.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Mary Rose Farrugia, Leslie Galea Souchet, Keith Micallef, Giuliana Grech and Silvestro Zammit who entered eternal life during the month of May. Eternal rest give unto them O Lord …
 • Ġabra Speċjali: Dan il-weekend għandna ġabra speċjali għall-Parroċċa.
 • Special collection:  This weekend we shall be having a special collection for the needs of the Parish.

About the author

Ikkummenta