AVVIŻI – PARISH NOTICES 24 -25 ta’ Lulju 2021

  • Knisja ta’ Lapsi:  Minn nhar it-Tnejn 2 ta’ Awwissu, minħabba xogħol ta’ tibjid li se jsir fil-Knisja ta’ Lapsi se terġa’ tingħalaq u tibqa’ magħluqa matul Awwissu u Settembru.  Dan il-proġett se jkun possibbli grazzi għall-fond tar-Reġjun bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta’ San Ġiljan.
  • Lapsi Church:  Lapsi Church will be closed again as from 2nd August due to painting works and will remain closed during August and September.   This project is possible thanks to the Regional Fund with the St Julians Local Council.
  • Jum inNanniet: Papa Franġisku stabilixxa ir-raba Ħadd ta’ Lulju bħala Jum in-Nanniet u l-Anzjani bit-tema ‘Jiena Magħkom Dejjem’.  Nawguraw Jum in-Nanniet lin-nanniet kollha.
  • Grandparents’ Day:  Pope Francis has established the fourth Sunday in July as Grandparents’ Day.  We wish a happy Grandparents’ Day to all grandparents.
  • Access to Church car park:  On Tuesday/Wednesday, the Church car park and Lapsi Street will be closed as the tarmac will be laid, as part of the Local Council’s works in Lapsi Street.

About the author

Ikkummenta