AVVIŻI – PARISH NOTICES 3 – 4 ta’ Lulju 2021

Knisja tal-Kuncizzjoni:   Il-quddies fil-knisja tal-Kunċizzjoni sa jerga’ jibda, bejn it-Tnejn u l-Ġimgħa, minn nhar it-Tnejn fil-530pm.  Il-knisja tesa’ 18 il-persuna biss minħabba d-distanza soċjali.

Immaculate Conception Chapel:   Mass at the chapel of the Immaculate Conception, will resume, between Mondays and Fridays, as from tomorrow at 5.30pm.  The chapel sits 18 persons only due to social distance requirements.

Anniversarju tat-tqegħid tal-ewwel ġebla:  Nhar il-Ġimgħa se nagħmlu quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fis-7.00pm bħala tifkira tat-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-Knisja 60 sena ilu.  Kulħadd hu mistieden.

Anniversary of the laying of the first stone: On Friday we shall be having a special Mass at the Parish Church at 7.00pm as a remembrance of the laying of the first stone of the Church 60 years ago.

Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ġunju għaddew għall-ħajja ta’ dejjem Victor Grech, Victor Decesare u Maddalena Bruno.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…

Prayers for our faithful departed: We pray for Victor Grech, Victor Decesare and Maddalena Bruno who entered eternal life during June.  Eternal rest grant unto them O Lord …

Ġabra Speċjali: Dan il-weekend għandna ġabra speċjali għall-Parroċċa. Grazzi bil-quddiem tal-għajnuna tagħkom.

Special collection:  This weekend we shall be having a special collection for the needs of the Parish.

About the author

Ikkummenta